För mer information:

Kontakta någon av våra ombud för Oxie-Skytts Djurförsäkring,

eller kontakta vår administratör Christina:

Telefon: 0708 88 66 56

 

Adress: Svedalavägen 90, 238 41 OXIE

Bankgiro: 776-5142