Oxie-Skytts Djurförsäkring är ett ömsesidigt bolag. Det innebär att alla försäkringstagare
också är delägare i bolaget.

Försäkringsbolagets långsiktiga mål är att erbjuda sina kunder fördelaktiga försäkringar,
med låga premier och hög service. Därmed drivs inte försäkringsbolaget med något
vinstintresse, utan ett eventuellt överskott stannar i bolaget.

Varje år inbjuds samtliga försäkringstagare till bolagsstämma med middag.

Välkommen till Oxie-Skytts Djurförsäkring, vårt lokala försäkringsbolag.

 

Styrelse för Oxie-Skytts Djurförsäkring:

Curt Fredgardh (ordförande)
Solnavägen 14, 236 35 HÖLLVIKEN
fredgardh@tele2.se

040-45 65 53
0705-85 05 53

Maria Carlson
Toarp 2, 238 41 OXIE

 

Catarina Griphage
Sjörup, Pl. 6, 231 95 TRELLEBORG

040-48 52 09

Lars Göransson
Gåvetorp Gislöv By, 231 91 TRELLEBORG
gavetorp@telia.com

0410-33 41 07
0708-43 45 02

Ann-Louise Olsson
Torupsvägen 515, 230 40 BARA

040-44 90 79