Våra häst- och ponnyförsäkringar:

A:1 försäkring är den mest fullständiga och innehåller alla viktiga delar för en bra försäkring.
Försäkringen lämnar ersättning om hästen dör, förolyckas eller efter sjukdom bedöms av veterinär vara oanvändbar.
Ersättning lämnas också för kostnader hos veterinär eller djursjukhus, vid behandling av sjukdom eller olyckshändelse.
Veterinärvårdskostnader ersätts för varje behandlingsperiod med 75% av de kostnader som överstiger 2000 kr.
Som behandlingsperiod räknas 1 januari till 30 juni respektive 1 juli till 31 december.
Vid veterinärvårdsskada kan vi i vissa fall direktreglera skadan med djursjukhuset.

A:3 är en olycksfallsförsäkring som lämnar ersättning om hästen dör, förolyckas eller skadas så svårt att den omedelbart måste avlivas. Det går bra att kombinera A:1 med A:3

A:2 är en foster- och fölförsäkring som genom intyg om dräktighet kan tecknas tidigast 90 dagar efter betäckning.
Försäkringen lämnar ersättning för uteblivet föl, samt för föl som inom 30 dagar efter födseln dör eller till följd av sjukdom, skada eller medfött fel måste avlivas.

Förutom hästar och ponnyer försäkrar Oxie-Skytts också nötkreatur. För mer information kontakta någon av våra ombud.

Om Du är intresserad av att teckna en djurförsäkring eller önskar mer information kontakta någon av våra ombud.